«Ամոթ է». վիդեո ներկայացում

Ամոթը հայ հասարակության մեջ շատ ֆորմաներ կարող է ընդունել։ Օրինակները շատ ակնհայտ են։ Ամոթը խնդիր է բոլորի համար։ 

Այն շատ անգամ շահագործվում է և ճնշում մարդու ազատությունը և ընտրության իրավունքը, այն ձևավորում է մտածելակերպ, այն ստեղծում է անտեսանելի ձեռքեր, որոնք հետ են պահում մարդուն ազատ լինելուց, ընդ որում այդ ճնշող անտեսանելի ձեռքերը մարդը ինքն է իր համար դառնում։